Eğitmen Önderliğinde Çevrim İçi Eğitimlerinin 5 Faydası

Eğitmen Önderliğinde Çevrim İçi Eğitimlerinin 5 Faydası

89

100

90

Çevrim içi eğitime katılanların %89’u eğitmenlerin eş zamanlı çevrimiçi eğitimlerinin sınıf eğitimi kadar etkili olduğunu belirttiler. Bununla birlikte, araştırmaya katılanların tamamı (%100) eşzamanlı çevrim içi eğitimlerden çok memnun katıldıklarını belirtirken, aynı katılımcılar eğitim sonrası yetkinliklerinin ölçüldüğü bir sınavdan 90 alırken sınıf eğitimi alanlara göre 1 puan daha başarılı bir sonuç elde etmişlerdir.

*26.07.2016 tarihli vitalsmarts araştırması

Eş zamanlı çevrimiçi eğitimler sanal sınıf ortamlarında öğreten ve öğrenen grubunun aynı anda bulunduğu ve öğretim faaliyetini gerçekleştirdiği modeldir.

Katılımı yüksek çevrim içi eğitimler sınıf eğitimlerinden bile daha etkili.

Eğitmen ile Birlikte Gerçekleştirilen Çevrim İçi Eğitimler Bir Fırsat Olabilir      

Covid-19 nedeniyle birçok şey eskisi gibi olamayacaktır. Eskisi gibi olmayacakların başında da ticaret yapış biçimi geliyor. 21. Yüzyılın başlarında devreye giren internetle birlikte müşterinin lehine değişen ticaret hayatı Covid-19 sonrası satış yetkilileri için daha da zorlaştı. Kabuğuna çekilmektense bu zorlu şartlara ayak uydurabilen ve bu yönde stratejiler ve taktikler geliştirebilen firmalar ki geçmişteki krizlerden birçok örnek verilebilir, bu zorlu dönemden güçlenerek çıkacakları da mutlaktır. Başarıya ulaşmak için başvurulabilecek kritik stratejilerden birisi de çalışanlarının yetkinliklerine yatırım yapmaktır. Ancak maliyetlerin arttığı ve risklerin yüksek olduğu bir ortamda kişileri bir sınıfa toplamak ve onlara eğitim vermek pandemi sonrası da günceliğini koruyacaktır. Eğitmen önderliğinde gerçekleştirilen ‘Çevrim İçi Eğitimler’ yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerin tüm faydalarını kapsayabilme özelliğine sahip olmakla birlikte zaman, risk ve maliyet bakımından da daha yüksek getirisi olan çalışmalardır. Örneğin, çevrim içi eğitimler sayesinde farklı bölgelerde bulunan ve seyahat risklerinden ötürü bir araya gelemeyen ancak becerilerinin geliştirilmesi de gereken satış ekibinizin tüm üyeleri, çevrimiçi eğitimler sayesinde yetkinliklerini geliştirebilirler. Örnek, Dubai’de yerleşik bir Türkiye’deki ekiple birlikte aynı bilgi ve beceriye ulaşması için uçak, konaklama, taksi, yeme ve içme gibi maliyetler yerine bulunduğu yerden kolayca eğitime katılarak maliyet oluşturmadan ve de gün kaybetmeden bahsi geçen yetkinliklere erişim sağlayabilecektir. Dolayısıyla eğitim için için tek gereksinimleri tabletleri veya bilgisayarlardır (hatta cep telefonu bile yeterli olduğu durumlar var). Çalışanlarınız bu cihazlardan birisine sahiplerse kendilerini geliştirmek için her şey hazır demektir.

ODAKLI Öğrenme

Kolay, düşük maliyetli ve keyifli çevrim içi eğitimler sonuca etkisi çok yüksek…

Kolaylık ve maliyetin yanı sıra çevrim içi eğitimler, mikro düzey öğrenmeye de imkân tanır – grup çalışmaları ve pratik, etkili uygulamalarla. Sanal eğitimlerde interaktif rol çalışmaları, yazılı soru sorma, yorum yapma, oylama ve grup aktivitelerinin yanı sıra görüntülü ve sesli katılıma olanak tanıması nedeniyle öğretilenlerin kavranmasını ve uygulanmasını maksimize etmek mümkün olmaktadır. Ayrıca katılımcı kendi ortamında ve rahat bir şekilde eğitime katılabildiğinden, kendini daha güvende hissetmektedir dolayısıyla da katılımcı olma hevesi de artmaktadır. Diğer bir avantajı da çevrimiçi eğitimlerin kaydedilebilir ve bulut ortamında muhafaza edilebilir olmasıdır. Bu sayede katılımcılar, eğitim sonrası eğitime tekrar erişebilmekte ve öğrendiklerini pekiştirebilmektedirler.

Grup Çalışmaları

Gelişen teknolojiler yardımıyla küçük gruplara bölünerek bir konu üzerinde ayrıntıları değerlendirmeye yarayan grup çalışmaları, çevrimiçi eğitimlerde oldukça kolay ve hızlı bir şekilde mümkün olabilmektedir. Teknolojinin sağladığı imkânlar sayesinde eğitmen, genel oturumda bir konuyu paylaştıktan sonra grupları sanal odalara gönderebilir ve aktarılan konuyla ilgili çalışmalar yapmalarını sağlayabilir. Sanal eğitimlerin sınıf eğitimlerine kıyasla bu alandaki en önemli artısı da eğitmenin istediği an istediği grubun ‘odasına’ giriş yaparak gerekli desteği verebilmesidir. Odaların diğer bir avantajı da rol çalışmalarına veya vaka değerlendirmelerine olanak tanımasıdır. Çevrim içi eğitimler, katılımcıların birbirleriyle karşı karşıya gelerek, bir vaka üzerinden rol çalışması yapmalarına da olanak tanımaktadır. Sınıf ortamında bu tip çalışmalardan çekinebilecek yetkililer, sanal ortamda daha güvenli şekilde bu tip çalışmaları gerçekleştirme olanağına sahip olduklarından daha hevesli bir şekilde bu çalışmaları gerçekleştirmektedirler. Rol çalışmalarına tanık olabilen eğitmenin de geri bildirim vermesi daha etkili olabilmektedir. Şayet, eğitimler kaydedilirse yöneticilerin de eğitim öncesi ve eğitim sonrası farkı değerlendirmeleri de mümkün olabilmektedir. Sınıf eğitimlerinde bu imkân istenilen düzeyde gerçekleştirilememektedir.

Esnek

Çevrim içi eğitimlerin diğer bir avantajı da kullanım kolaylığı ve esnek yapısıdır. Koordinasyon, eğitim yeri ayarlama, seyahat organizasyonu gibi işler olmayacağı için bugün eğitime karar verilmesi durumunda hemen ertesi gün eğitim gerçekleştirilebilmektedir (hatta o anda bile eğitimi gerçekleştirmek mümkündür). Ayrıca, iki gün arka arkaya eğitim yerine 2 günlük (16 saatlik) eğitimi yarımşar günden 4 güne bölerek de hem katılımcı için hem de eğitmen için daha verimli zaman kullanımı da mümkün olmaktadır.

Düşük Maliyet

Uçak, otel, yeme içme, taksi, otopark, vb. Masraflar sanal eğitimler için geçerli değildir. Seyahat ve konaklama masraflarının yanı sıra katılımcıların bu süreçte yaşayabilecekleri olumsuzluklardan da (para kaybetme, uçak kaçırma, sigorta vb.) muaftır. Bu görülmeyen avantaj, kurumların ciddi anlamda düşünmesi ve değerlendirmesi gereken bir husustur.

Covid-19 sonrası hibrid çalışmaya geçişte eğitmen önderliğinde gerçekleştirilecek çevrim içi eğitimler, kurum çalışanlarının performanslarını maksimize etmede kullanılacak en ETKİLİ çözümdür.

Eylemsizliğe Karşın Eylem

Eğitmen önderliğindeki çevrim içi eğitimler, sınıf eğitimlerine destek olarak yapılabileceği gibi Covid-19 sonrası ortaya çıkan dijitalleşme ve hibrid çalışma ortamı için de en iyi çözümdür. T

Ayrıca çevrim içi eğitimler, sosyal medya ve kurum içi dijital uygulamalara alışık olan Z kuşağı çalışanlarınız için de ideal çözümdür.

BTO Eğitim Hakkında

Satış Ekibinizin Yetkinliklerini BTO Eğitim Programlarıyla Arttırabilirsiniz

BTO, büyüme ve kârlılık odaklı şirketlerin çalışanlarının performanslarını geliştirme konusunda destek veren global eğitim ve danışmanlık firmasıdır. Türkiye’de ve Türkiye dışında binlerce satış ve pazarlama yetkilisinin becerilerini geliştirmelerine destek olan BTO, araştırmalara dayalı ve bilimsel olarak kanıtlanmış metotları kullanarak eğitimlerini en etkili ve doğru şekilde aktarmaya odaklanmaktadır.
Somut Sonuçlar BTO Eğitim’in satış, pazarlama, müzakere ve liderlik alanlarındaki eğitimleri, davranış değişikliğine yol açarlar ve ölçülebilir sonuçlara imkân tanırlar. Ayrıca kuruma özgü eğitimler tasarlama ve danışmalık verme yetkinliğine de sahip BTO, kurumların satış, müzakere ve pazarlama alanlarındaki tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yapılanmaya da sahiptir.  

BTO’nun satış becerilerine yaklaşımı BTO, müşterinin karar sürecinin her aşamasına odaklı satış eğitimleri sayesinde müşteriyi kazanma süresince gerekli becerileri öğretmenin yanı sıra müşteriyi elde tutmak ve onunla ilerlemek için gerekli becerilere de odaklı yetkinliklerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.  
Danışmanlık

Hızlı tüketim ürünleri kategorisinde doğru müşteriye, doğru saatte, gerekli hizmeti verebilmek ve bunu en düşük maliyetle gerçekleştirmek için gerekli satış ve dağıtım güzergahını (rut) tespit etmek ve bu yönde kaynak belirlemek ile ilgili kapsamlı danışmanlık hizmeti BTO’nun yetkili danışmanları aracılığıyla verilmektedir. Diğer bir danışmanlık alanı ise satış ekiplerine verilecek primler için izlenecek stratejik yol haritasıyla ilgili analiz ve önerileri kapsamaktadır.  

Satış Yetkililerinin Beceri Seviyelerinin Tespiti Satış işine ister yeni başlayanların yetkinlikleri olsun isterse uzun seneler satış işinde olanların günümüzün satış tekniklerine yatkınlıklarını ölçme, değerlendirme ve raporlama olsun, BTO destek verebilmektedir.  

Önceki Yazılar

Abone Ol