Kurumların varlığını ve sürdürebilirliğini garanti altına alan yegane fonksiyon

PAZARLAMA

MÜŞTERİ NEZDİNDE FARK YARATMAK NASIL OLUR?

Yanıt: Pazarlama bilgisine ve yetkinliklerine sahip olmakla olur!

Bugünlerde şirket yöneticilerinin en sık karşılaştıkları soruların başında; “Nasıl fark yaratırız?” sorusu gelmektedir. Bu sorunun türevleri olan; inovasyon, yaratıcılık, yenilik, gibi kelimelerde zihinleri kurcalamaktadır. Bu soruların tümünün temelinde, ‘pazarlama bakış açısı’ bulunmaktadır.

Peki, pazarlama bakış açısı nedir? 

Öncelikle, pazarlama sadece satış yapmak değildir; esasen, pazarlamanın amacı; sadakat oluşumu için gerekli ilişkilerikurgulamaktır.  Kurulan ilişkinin sonunda satış elde edilebilir, ancak müşteriler oluşan ilişkide dürüst ve içten olunmasını istiyorlar. Bu açıdan bakıldığında da başarılı pazarlama stratejileri, müşteri ilişkilerini oluşturmakla, müşteriye satış yapma arasındaki ince çizgide fark yaratmaya odaklanmaktadır. Bir şirket yöneticisi ve/veya pazarlama yöneticisi için bu denklemi kurgulamada, nereden başlanacağını bilmek kolay olmamaktadır.

Pazarlamanın 3 Temel Görevi

Pazarlama yöneticilerinden temelde 3 iş beklenmektedir: 

  1. Müşteri bul
  2. Müşterileri kazan
  3. Müşterileri koru

BTO’nun her aşamaya yönelik geliştirdiği programlar yardımıyla pazarlama yöneticilerinizi gerekli bilgi, teknik ve becerilerle buluşturabilir ve kalıcı çözümler üretmelerine katkıda bulunabilirsiniz.

3 Farklı Aşamaya Yönelik Pazarlama Eğitimleri

BUL AŞAMASI

Pazarlamanın bu aşamasındaki en kritik yetkinlik analiz yapabilmedir. 3 tip analiz söz konusudur:

Pazar
Rakip
Kurum


Analiz sonrası strateji oluşturulur. Strateji oluşturmak için de kurum hangi müşterilere yöneleceğini ve rakiplerine karşı nasıl bir konum alacağını belirlemek durumundadır. Ulaşılmak istenilen müşterilerin tespitinden sonra satılacak hizmet veya ürünün, seçilen kitleler tarafından nasıl satın alındığına karar verilmesi sonrasında da gerekli taktiklerle müşteriler kazanılacaktır.

KAZAN AŞAMASI

Seçilen hedef kitleye yönelik oluşturulacak:

Ürün
Fiyat
Kanal
İletişim

Pazarlama yöneticilerinin üstünde düşünmesi ve bir plan dahilinde kurgulaması gereken taktikler bütünüdür. BTO her bir aşamaya yönelik farklı örnekler ve getirisi yüksek metotları sayesinde pazarlama yetkililerinin sadece sınıf eğitimi almasının ötesinde eğitimde öğretilecek yaklaşımlar sayesinde kurumlarının müşteri kazanmada kullanacakları iletişim mesajlarının içeriğine yönelik şablonlarda sunacaktır. Ayrıca, değer fiyatlaması gibi kompleks bir konuyu kolaylaştıracak çözümleri de eğitimlerde paylaşılacaktır.

KORU AŞAMASI

Müşteri deneyimi sadakat oluşturma da belirleyici faktördür. Müşteri deneyiminin haritasını çıkarmak suretiyle müşterilerin deneyimlerinde yaşanan olası aksaklıklar tespit edilip çözümlenmesi sonrasında müşterinin bağlılığı artacaktır. Koru aşamasının diğer konusu müşterilerin rakip teklifleriyle karşılaşmaları durumunda mevcut firmalarının kendilerine nasıl bir teklifte bulunduğu ve bu teklifin nasıl aktarıldığıyla ilgilidir. Doğru bir mesaj müşterinin mevcut durumunu korumasının onun için neden gerekli olduğunu göstermeye katkıda bulunacaktır. Son aşama ise müşteri sadakatinin kuruma katacağı değerin ölçümlenmesi ve getirisi yüksek müşterilerle düşük müşterilerin ayrıştırılması için kullanılacak yöntemlere karar verilmesidir.

Pazarlamaya Farklı Bir Yaklaşım
Kurumların sürdürülebilir başarısı için pazarlama günümüzde en önemli bölüm rolünü üstlenirken pazarlama yöneticileri de kurumlarının en değerli çalışanlarıdır. Bu doğrultuda geliştirilen BTO Pazarlama eğitimleri, kurumlarınızın başarısına katkıda bulunmaya hazır metodolojilerle somut farkındalık oluşturmanıza imkân sağlayacaktır.

Pazarlamayı öğrenmeye hazır mısınız?
Hemen bize ulaşın.