PERAKENDEYE 5 ADIMDA SATIŞ

Perakende Dinamiklerine Uyumlu Satış Eğitimi

Perakende sektörünün kendine özgü dinamiklerine uyumlu bir süreci olan ve satış yetkililerinin kolayca kullanabilecekleri metotları içeren interaktif satış eğitimi.

Perakende sektöründe temelde iki satış durumuyla karşı karşıya kalınmaktadır: Birinci durum, sene sonunda bir sonraki senenin anlaşmaları. İkinci durum, sene içerisinde gerçekleştirilen kampanyalar vb uygulamaların satın almalara kabul ettirilmesi. Her iki durum için de perakende yetkililerinin ilgi alanına girebilmek ve onları ikna etmek için kurgulanmış pratik, öğretici ve uygulamaya dönük bir eğitim programıdır.

Bu Programa Kimler Katılmalı?

Perakende sektöründe yer alan müşterilerin kısıtlı zamanları, kazanım odaklı ve metrekare alan değerlendirme beklentilerine uyumlu bir satış yapış metodolojisi ihtiyacı olan tüm sektör çalışanları bu eğitimden fayda sağlayacaktır. Özellikle, rutu olan satış yetkilileri, bölge müdürleri, ticari pazarlama yetkilileri ve ulusal zincirleri yöneten yetkililerin becerilerini ileriye taşıyacak bir eğitim olması sebebiyle bahsi geçen gruplar ilave faydalar elde edecektir.

2012 yılında Erhan İmamoğlu tarafından tasarlanan ve geliştirilen 5 Adımda Perakendeye Satış programı birbirleriyle ilişkili 5 satış adımı ve üç ön hazırlık adımından oluşmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde satış yetkilileriniz daha fazla, daha sık ve daha kârlı satışlar yapabilmeyi öğretecektir. 5 Adımda Satış günümüze kadar 1000’nin üzerinde yetkilinin daha başarılı sonuçlar elde etmelerine katkıda bulunmuştur.

Programın Faydaları

Strateji Kurgulama

Perakendeye satışta iki önemli görüşme söz konusudur. Birincisi senelik sözleşme görüşmeleri diğeri ise sene içerisindeki uygulamalar. Her iki durum için de doğru stratejiyi kurgulamak ve buna göre diyalog oluşturmak gerekir.

Satışı bir süreç dahilinde yapma

Strateji kurgulandıktan sonra sistemli bir yaklaşımla satış gerçekleştirmek gerekir. Bunun için uyulması gereken 5 adım yardımıyla satış yetkilisi hangi aşamada nasıl bir söylem geliştirmesini öğrenecektir.

Perakendeye Yönelik Finansal Matematik

Perakende satın alma yetkililerini ilgilendiren en kritik iki finansal terime (stok devir hızı ve kâr marjı) yönelik varsayımlar yardımıyla oluşturulacak bir hesaplama yöntemi öğretilecektir.

Hikâyeleştirerek aktarma

Üç farklı müzakere durumunu değerlendirdikten sonra tıkanma olasılığı olan müzakereleri dahi ilerletmek için gerekli yaklaşımları öğreneceksiniz.

Eğitim Kapsamında
Neler Var?

  • 2 gün süreyle pratik ve getirisi yüksek prensipler, davranışlar ve beceriler yetkin eğitmenler tarafından aktarılmaktadır.
  • Sınıf eğitimi öncesi ve sonrası online bilgilendirme ve pekiştirme programlarıyla öğretilenlerin kalıcı olması sağlanmaktadır.
  • Katılımcı kılavuzu sayesinde eğitim sırasında ve sonrasında öğretilenlerin hatırlanması sağlanmaktadır.
  • Eğitime katılan tüm yetkililere katılım sertifikası
  • Eğitim sonu katılımcılar müşterilerine aktarabilecekleri somut bir öneri oluşturacaklardır.

5 Adımda Perakendeye Satış Eğitimi Gündemi

1. Gün (09.00 – 17.00)

Giriş

Bölüm 1

Analiz

Bölüm 2

Değer Unsurlarının Tespiti

Bölüm 3

Hedef Belirleme

Ödev

2. Gün (09.00 – 17.00)

Bölüm 4

İlk 2 Adım: Durum tespiti ve öneri

Bölüm 5

3. ve 4. Adım: Ayrıntılar Ve Kazanç

Bölüm 6

5. Adım: İtirazları Giderme Ve Kapama Teknikleri

Bölüm 7

Rol Çalışması

Perakendeye satışa yönelik satış yetkililerinize kolay, etkili ve kalıcı bir yöntem öğreterek daha yüksek kazançları daha sık elde edebilirsiniz.

Perakendedeki müşterilerinizi etkilemeye hazır mısınız?
BTO Yetkilisi Size Bu Konuda Yardımcı Olabilir.