10.000'den fazla satış yetkilisinin kullandığı etkisi kanıtlanmış satış metodolojisi.

S.Ö.Z. Satış Eğitimi

2 günün sonunda satış yetkilileriniz, kolayca kullanabilecekleri satış metodolojisi sayesinde daha çok satışı, daha kısa sürede ve daha kârlı olarak sonuçlandırabileceklerdir.

Satış Yetkilileriniz Neler Öğrenecekler?

İkna etmeye yönelik sistemli bir yol haritası

Satış yetkilileriniz ikna sürecinin hangi aşamasında olduklarını net şekilde belirleyebilecekler ve ilgili aşamada nasıl davranılması gerektiğini bilecekler.

Görüşme öncesi plan yapmak ve kendisini doğru şekilde konumlandırmak

Neden sonuç ilişkisi kurarak öğrenme

Satış yetkilileri bilimsel verilere ve yaklaşımlara dayalı kavramlar öğrenerek, öğrendikleri yaklaşımların kendi alanlarında nasıl kullanılabileceğini, neden sonuç ilişkisi kurarak değerlendirebilecekler ve benimseyecekler.

Değer teklifini kurgulama ve aktarma

Satış yetkilileri, müşterinin ihtiyacını belirledikten sonra ihtiyaca odaklı; kısa, etkili ve akılda kalıcı şekilde kurguladığı değer teklifini aktarmasını öğrenecekler.

Farklı ve etkili İkna teknikleri

Satış yetkilileri ikna ve müzakere aşamasında dünya normlarında geçerli teknikleri öğrenecekler ve söz konusu teknikleri kullanırken benimsenmesi gereken tutum ve davranışları da deneyimleyerek anlayacaklar.

Müşteri nezdinde özgüven ve motivasyon artışı

Satış yetkilileri, farklı ve Türkiye şartlarına uygun yöntemleri metodik bir yaklaşımla öğrendikten sonra kendilerine özgü bir sisteme sahip olacaklar. Ayrıca yöneticilerinin kalıplar kullanarak koçluk yapmaları sayesinde de becerilerin kalıcılığı mümkün olacak.

Hemen Yerinizi Ayırtın

7.800 ₺

KDV Dahil

22 - 23 Mart 2023

2023 Eğitim Tarihleri

Henüz Belirlenmedi

S.Ö.Z. Satış Programı
Çevrimiçi

Henüz Belirlenmedi

S.Ö.Z. Satış Programı
Çevrimiçi

Henüz Belirlenmedi

S.Ö.Z. Satış Programı
İstanbul

S.Ö.Z. Satış Eğitiminin Gündemi

1. Gün (09.00 – 17.10)

Modül 1

İkna sürecinin tanımlanması ve her görüşme sonunda
alınacak S.Ö.Z.’ün tarifi

Modül 2

Muhatabınızın neden değişmesi gerektiğini içgörü kullanarak tetiklemek

Modül 3

Sorular yardımıyla muhatabınızın ihtiyacını anlamak ve ihtiyacın çözüme kavuşturulması için aciliyet hissetmesini sağlamak

2. Gün (09.00 – 17.10)

Modül 4

Değer Teklifi kurgusu ve muhatabınızın ‘neden sizin önerinizi’ değerlendirmesi gerektiğini göstermek.

Modül 5

Muhatabınızın ilgisini sürekli kılma yöntemleri (Whiteboarding)

Modül 6

Muhatabınızın endişelerinin ve itirazlarının üstesinden gelmek

Sıkça Sorulan Sorular

S.Ö.Z. metodolojisinin başarısının merkezinde esnek yapısı gelmektedir. Satış görüşmesi başlamadan görüşmenin sonunu tanımlamak ve buna bağlı bir kurgu oluşturmak tüm ürünler ve satış durumları için geçerlidir. Bir müşterimizin söylediği gibi “S.Ö.Z. öyle bir yöntem ki ister kompresör satın ister sakız her türlü satış görüşmesinin başarısı için kullanılmalıdır.” S.Ö.Z. sonuç odaklıdır ve müşteri merkezli bir yöntemdir. Öyle ki müşterinin satın alma eğilimlerini gözeterek ve müşterinin göremediği ihtiyaçları ona sunarak, sektör veya üründen bağımsız olarak, satış yetkilisinin görüşmeyi yönlendirmesine olanak tanır.

S.Ö.Z. Satış metodolojisi Erhan İmamoğlu tarafından geliştirilmiş olup 8 seneyi aşkın bir süredir 3500’ün üzerinde satış yetkilisine öğretilmiştir. Kolay hatırlanabilir akronim herhangi bir satış aşamasında gerçekleştirilecek satış görüşmesinin sonunda mutlaka elde edilmesi gereken sonucu belirtmek için kullanılmaktadır. Açılımı: S – Somut, Ö – Ödev, Z – Zaman. Basit ve Türkiye şartlarına uyumlu olarak tasarlanmış olan bu metodun en önemli hedefi, satış yetkilisinin müşteriyle gerçekleştireceği görüşmenin başında, görüşmenin sonunu tasarlaması ve görüşmeyi bu çerçevede ilerletmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitim programı, satış süreçlerini kısaltmak ve daha yüksek fiyatlardan daha çok satış yapmak isteyen yeni ve tecrübeli satış yetkilerine yönelik tasarlanmıştır. Katılımcılar, S.Ö.Z. Satış metodolojisi yardımıyla müşteri nezdinde, etkili beceriler, davranışlar ve teknikler öğrenme imkânına kavuşacaklardır. Ayrıca program, satış ekiplerinin daha başarılı satışlar yapmasını isteyen ve bu amaçla bir metodoloji belirlemeye çalışan satış liderli için de S.Ö.Z. metodolojisini deneyimleme imkânı sunmaktadır.

Katılanların Görüşleri